Reglementen

DEELNEMERS REGLEMENT

 

AVONDVIERDAAGSE


www.a4d-demeern-vleuten-haarzuilens.nl

Avondvierdaagse

De avondvierdaagse is een wandel prestatietocht zonder wedstrijdelement. Hierbij dient men 4 avonden achtereen dezelfde afstanden te volbrengen. De week waarin gelopen wordt, wordt elk jaar vastgesteld.

 

Deelname

Deelnemers zijn groepen, zoals scholen en individuele lopers.

Een groep bestaat uit ten minste 11 personen, inclusief de groepsleiding welk minimaal 18 jaar of ouder moet zijn. 

 

Meedoen aan de avondvierdaagse kan op meerdere manieren:

1.      Je wandelt 4 avonden dezelfde afstand, 5 of 10 km, en krijgt na 4 avonden een herinnering.

2.      Je wandelt de laatste avond (defilé) mee en krijgt na afloop een herinneringsvaantje.

3.      Je wandelt mee tegen gereduceerd tarief en ontvangt geen herinnering. 

 

In overleg met onze organisatie is deelname aan de avondvierdaagse voor personen met een beperking (bijv. in rolstoel) mogelijk.

 

Inschrijving

Inschrijven voor de avondvierdaagse kan:

 

Bij inschrijving gaat men akkoord met de gestelde deelnemersreglement.


Bij het inschrijfbureau kunnen de individuele lopers op vertoon van het inschrijfbewijs de loopkaart ophalen. Dit kan op maandag- en dinsdagavond voor start van de vierdaagse.


Loopkaart & herinnering

De loopkaart is voor de vier loopdagen. Deze kan na het defilé ingewisseld worden voor de opgegeven herinnering(en) bij het inschrijfbureau. Indien je je hebt ingeschreven via school dan krijg je via school de herinnering.

 

Starttijden

Actuele starttijden staan vermeld op de website.

 

Plaats op de weg van de wandelaars

Via een link op de website kan de wandelroute gelopen worden. Hierbij moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van het voetpad of aanwezige fietspad. Ontbreekt deze, dan moet men veelal aan de linkerkant, echter groepen rechts, van de weg worden gelopen, tenzij dit anders wordt aangegeven door de organisatie, verkeersregelaars of politie.

Een groep heeft een eigen begeleider die voor en een die achter de groep loopt.

We lopen in een vaste vooraf bepaalde startvolgorde. Eerst de individuele lopers daarna de scholen.

Bij de scholen wordt gestart met de 10km daarna volgt de 5 km.

Inhalen van groepen is niet toegestaan. 

 

Verkeersregelaars
Een significant onderdeel van onze vergunning, verleend door gemeente Utrecht, zijn verkeersregelaars welke zijn aangesteld door gemeente Utrecht. 

Ieder weggebruiker (ook voetgangers) is verplicht om de aanwijzingen/instructies van de verkeersregelaars op te volgen. Het negeren daarvan is een overtreding en kan daarvoor door de politie beboet worden.

 

Controle posten
Tijdens de wandeling kan men een controlepost tegenkomen. De loopkaart wordt dan geknipt.

 

Medische verzorging:

Langs de route staan verschillende EHBO-posten. Deze zijn om de kilometer aanwezig. Daarnaast is er een mobiele EHBO-eenheid aanwezig.

 

Honden

Het meenemen van (geleide)honden tijdens de Avond4daagse is toegestaan, mits zij zijn aangelijnd en voor zover zij geen gevaar of overlast voor de overige deelnemers vormen.

Bij klachten van andere deelnemers heeft de organisatie het recht om betreffende hond of honden van verdere deelname uit te sluiten.

 

Afval
De organisatie verzoekt de deelnemers en omstanders de afval te deponeren in daarvoor bestemde afvalbakken of bij het ontbreken hiervan deze mee te nemen tot deze op juiste wijze afgevoerd kan worden. Houd de buurt en (wandel)omgeving schoon. 

 

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd en worden opgehaald bij het inschrijfbureau. De niet opgehaalde voorwerpen zullen na de Avond4daagse nog gedurende 1 week worden bewaard. 

 

Calamiteiten

Bij extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten heeft de organisatie het recht om de route, start-/finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de Avond4daagse geheel of gedeeltelijk af te gelasten. 

Onder extreme weersomstandigheden wordt verstaan zeer zware storm, onweersbuien of extreem hoge/lage temperaturen. We hebben het dus niet over een normale regenbui of een plaatselijke onweersbui elders dan op locatie/parkoers. Bij een afgelasting zal dit via social media worden kenbaar gemaakt.

Bij afgelasting of onderbreking van een dag tijdens de avondvierdaagse zal dit geen invloed hebben op het behalen van de herinnering.

  

Aansprakelijkheid

Organisator: Avondvierdaagse De Meern – Vleuten - Haarzuilens

Evenement: een wandelevenement dat jaarlijks wordt georganiseerd
Deelnemer: de natuurlijke persoon niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement


Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Na het evenement zullen deze gegevens worden geanonimiseerd.

 

Slotbepaling:

In gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de Avond4daagse coördinator (algemene leider) en/of het bestuur.